SESSIÓ INSPIRADORA

COM PODEM INICIAR UN PROJECTE ENTRE UN CENTRE EDUCATIU I UN MUSEU?

Des del programa aproPA’T proposem iniciar els projectes col·laboratius a partir d’una sessió inspiradora en la que generem processos d’obertura davant dels elements patrimonials.

CONEIXENÇA
Per començar a iniciar un projecte col·laboratiu és imprescindible establir una bona coneixença entre les persones i institucions participants.

APROXIMACIÓ A L’ELEMENT PATRIMONIAL
Des del Museu s’organitza una primera aproximació al patrimoni ja que no podem treballar a partir d’una cosa que desconeixem. Per aquesta primera aproximació, el museu ha de seleccionar elements patrimonials suggerents, però també pot ser molt inspirador anar a les sales de reserva, conèixer els processos de conservació i restauració, parlar d’accessibilitat, observar com s’ha incorporat la perspectiva de gènere al discurs tradicional del museu, introduir-se en els canals i estratègies de comunicació que utilitza amb els diferents públics o  veure com s’organitza una exposició.

ENS INSPIREM
Realitzem una dinàmica en equips que ens permeti trobar paral·lelismes entre el patrimoni i l’aula. Aquesta part és clau per a trobar punts en comú i començar a parlar el mateix llenguatge.

BUSQUEM NOUS HORITZONS
Fem una posada en comú de les conclusions que ha extret cada grup que ens serveixi per eixamplar la mirada respecte al patrimoni. Quan compartim amb els altres, establim noves interaccions que ens permeten fer evolucionar les idees inicials i endinsar-nos en noves experiències i coneixements. És un bon moment per practicar la formulació de preguntes investigables que ens serviran per desenvolupar els projectes a l’aula.

QUÈ ENS INSPIRA EL MUSEU?

Quina relació pot tenir aquesta peça amb els nostres alumnes? Quines preguntes ens sorgeixen quan l’observem atentament? Quines línies d’investigació se’ns obren? Com podem formular una pregunta investigable?

arada_catalana_mvr

ARADA – MUSEU DE LA VIDA RURAL

Per què es fa o es feia servir?
Com funciona? De quin material està feta? Per què?
Quina relació té amb els animals? Quins animals?
Com ha evolucionat l’agricultura?
Quina relació hi ha entre l’alçada d’una arada i l’alçada d’una persona?
Quins tipus de rella podem trobar? Quina relació tenen amb el tipus de terreny?
Podem dissenyar una arada diferent?

bombo

BOMBO DELS QUINTUS – MUSEU D’ALCOVER

Per què servia?
Es relaciona amb la bona o mala sort?
Càlcul de probabilitats: treball d’estadística
Les guerres: context històric, destinacions i geografia…
Altres objectes que hem perdut l’immaginari actual.

54e9fcbe1dda1_carro-de-trabuc

CARRO – MUSEU DE LA VIDA RURAL

Quina funció fan? Quins tipus de carro podem trobar?
Quan van aparèixer? Quan i qui els feia servir?
Els carros en les diferents cultures
Quin temps es necessita per fer un viatge amb carro?
Càlcul de velocitats, distàncies i recorreguts.
La concepció filosòfica del temps.
El tamany i el pes de les rodes influencia en la velocitat?
Quin tipus de tracció es pot utilitzar? Els animals
El carro en l’imaginari popular: cançons, dites…
Ho experimentem? Planificació, vivència, emocions, aprenentatges…

llantia_8915

LLÀNTIA – MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

Per a què servien? Com funcionaven?
Tipus de combustibles
De quin material estan fetes? Experimentem?
Quin significat té la decoració que porta?
A qui podria pertànyer i com vivia?
Podríem dissenyar un altre tipus de llàntia?
Com ha evolucionat la il·luminació al llarg de la història?
Quins canvis ha comportat l’electricitat? Quins canvis en el paisatge i en les costums ha generat?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt