PROJECTES aproPA’T 

QUÈ SÓN ELS PROJECTES APROPA’T?

Els projectes aproPA’T són projectes col·laboratius entre els centres educatius i museus per convertir el patrimoni cultural, el coneixement, el llenguatge museogràfic i els oficis que hi ha al voltant i dins de cada museu, en un món d’oportunitats per generar contextos d’aprenentatge innovadors que estimulin el treball competencial i dotin de sentit i autenticitat els projectes que realitza l’alumnat.

• Parteixen d’un repte o pregunta vinculada al patrimoni o al museu basada en problemes i necessitats reals.

• Provoquen la investigació per part de l’alumnat per trobar respostes i solucions als reptes plantejats. Hi ha un desafiament intel·lectual per als alumnes.

• Es basa en la col·laboració i el treball en equip i en la presa de decisions dels alumnes.

• Es realitza un producte públic de qualitat que es comunica a la comunitat.

• Es contempla una reflexió constant sobre l’aprenentatge.

• Cerquen que l’alumnat es familiaritzi amb les formes de fer i el llenguatge dels professionals dels museus.

• Hi ha un assessorament i acompanyament per part del personal dels museus, CRP i assessors del programa.

FASES D’UN PROJECTE APROPA’T

FASE 1: planificació

SESSIÓ INSPIRADORA

És una trobada entre totes les persones i institucions que participen en el desenvolupament del projecte: centres educatius, museu, centre de recursos pedagògics, coordinació i assessorament del projecte. És la primera trobada que ens serveix per conèixe’ns, formar-nos, intercanviar experiències i obrir la mirada davant del patrimoni.

MOMENT 0

És el moment previ a la definició del projecte i que ens serveix per presentar el tema a l’alumnat.  Cal que els docents decideixin quines estratègies utilitzaran per tal que els alumnes facin explícit el que saben o imaginen sobre el tema i com es recolliran aquestes idees per tal que ens serveixi per contrastar les opinions de cadascú.

Després d’una primera sessió és important retornar a l’alumnat de forma organitzada les seves opinions (trobant semblances,
controvèrsies, possibilitat d’associar-les…) amb l’objectiu de definir l’objectiu de la recerca.

PLANIFICACIÓ

Un cop tinguem definit l’objectiu de la recerca que farem, és important posar per escrit una primera planificació del projecte. Cal tenir la flexibilitat suficient per refer, ampliar o reduir el pla de treball si cal.

En el moment de fer la planificació, és important realitzar-la juntament amb els professionsals del museu pels coneixements, recursos, experts, oportunitats i contextos d’aprenentatge que poden aportar al projecte.

FASE 2: desenvolupament

DESENVOLUPAMENT

Una vegada planificat el projecte, es passa a l’acció amb l’alumnat. En aquesta fase, els docents compten amb la col·laboració dels museus i de l’equip assessor.

El projecte ha d’acabar amb un producte públic que mostri les conclusions de la investigació que ha realitzat l’alumnat.

FASE 3: comunicació

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE PÚBLIC

Una de les fases claus, és la presentació del projecte (tant del procés com del resultat-producte públic) a persones més enllà de l’aula: les famílies, companys, centre educatiu, barri, comunitat… amb la finalitat de posar en valor la feina feta, però sobretot a aprendre a comunicar-se i defensar el treball realitzat.

És important que l’alumnat dialogui i rebi comentaris i feedback de la seva audiència.

Prèviament a l’aula, l’alumnat haurà d’haver parlat i decidit què vol explicar de tot el procés i com presentarà el resultat final a través d’una exposició, demostració, pòster, conferència…

 

FASE 4: avaluació del programa

AVALUACIÓ

Cal diferenciar entre l’avaluació formativa i formadora, que realitza el professorat i l’alumnat durant el desenvolupament del projecte i que es planifica en la fase 1, i l’avaluació del programa que ens serveix per millorar el disseny de tot el procés, l’organització, l’acompanyament realitzat…

Aquesta última avaluació la realitzem amb més profunditat al final de tot el procés, en una 4a fase amb la participació dels docents, el personal dels museus, el CRP i l’equip assessor del programa.

 

PROJECTES PILOT 2021-2022

Durant el curs 2021-2022 s’han desenvolupat projectes pilot amb el Museu d’Història de Cambrils i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

L’Escola Marinada de Cambrils va realitzar 3 projectes amb els alumnes de 1r i 2n de primària relacionats amb el patrimoni del Parc Samà.

Els alumnes de primer van investigar els animals mitològics de Cambrils. Finalment van elaborar una guia amb tota la informació recopilada i van crear els seus propis animals fantàstics inspriats amb el seguici popular.

Partint de la torre del Parc, els alumnes de segon A van investigar les torres que encara es conserven a Cambrils. Finalment van fer de guies en la presentació dels projectes que s’h fet al Parc Samà.

Els alumnes de segon B van realitzar un hotel d’insectes inspirant-se amb la tasca de preservació de la biodiversitat que fa el Parc i en co·laboració amb entitats i experts locals.

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA

Els centres educatius de Constantí van realitzar diferents projectes al voltant del Conjunt Monumental de Centcelles.

L’escola Centcelles va investigar amb l’alumnat de 5è la romanitat a partir del seu entorn immediat.

Els alumnes de 5è de l’Escola Ramon Bergadà es van preguntar per què encara es conserven alguns monuments d’època romana i van realitzar maquetes sobre els principals sistemes de construcció observats.

L’Institut de Constantí va aprofundir amb els alumnes de 1r d’ESO en les diferents hipòtesis sobre la funció del conjunt monumental.

Els alumnes de 1r d’ESO del col·legi Turó van dissenyar un joc de taula inspirant en Centcelles.

PROJECTES PILOT 2020-2021

Durant el curs 2020-2021 es van seleccionar 6 centres educatius per desenvolupar un projecte pilot vinculat amb el Museu d’Alcover o el Museu de Tortosa amb el suport i l’assessorament del nostre equip de formació i els Centres de Recursos Pedagògics del territori. A continuació trobareu els pòsters i vídeos d’aquests projectes.

MUSEU D’ALCOVER

Escola El Bosc (Mont-ral)

Reconeixem el nostre entorn fent xarxa.

Educació primària

Institut Fonts del Glorieta (Alcover)

S’han trencat els estereotips de gènere?

1r ESO

Escola La Plana (Vila-seca)

Els objectes canvien amb el pas del temps?

Educació infantil

Escola La Plana (Vila-seca)

La història d’una nina.

Educació infantil (P3-P4)

Escola La Plana (Vila-seca)

Com es podia escoltar música abans?

Educació infantil (P5)

MUSEU DE TORTOSA

I-E Daniel Mangrané (Tortosa)

Retirada o reinterpretació?

3r ESO

Escola Consol Ferré (Amposta)

Els ullals de Baltasar

Comunitat de grans (3r any)

Reportatge del Canal 21 Ebre

Escola Remolins (Tortosa)

Guia per un dia

6è educació primària

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt