PROJECTES aproPA’T 

QUÈ SÓN ELS PROJECTES APROPA’T?

Els projectes aproPA’T són projectes col·laboratius entre els centres educatius i museus per convertir el patrimoni cultural, el coneixement, el llenguatge museogràfic i els oficis que hi ha al voltant i dins de cada museu, en un món d’oportunitats per generar contextos d’aprenentatge innovadors que estimulin el treball competencial i dotin de sentit i autenticitat els projectes que realitza l’alumnat.

COM SÓN ELS PROJECTES APROPA’T?

• Parteixen d’un repte, problema o pregunta estimulant i desafiant vinculada als museus, com una forma de fomentar el desig d’aprendre per part de l’alumnat.

• Provoquen la col·laboració i una investigació sostinguda per trobar respostes i solucions als reptes o preguntes plantejades.

• Cerquen que l’alumnat es familiaritzi amb les formes de fer i el llenguatge dels professionals dels museus.

• Hi ha un contacte sostingut i sostenible amb personal dels museus, amb CRPs i els assessors.

• Es fa una crítica i revisió del procés i del resultat.

• Es realitza un producte públic de qualitat que es comunica a la comunitat.

PROJECTES PILOT 2020-2021

Durant el curs 2020-2021 s’han seleccionat 6 centres educatius per desenvolupar un projecte pilot vinculats amb el Museu d’Alcover o el Museu de Tortosa amb el suport i l’assessorament del nostre equip de formació i els Centres de Recursos Pedagògics del territori.

ALCOVER

Institut Fonts del Glorieta (Alcover)

Escola El Bosc (Mont-ral)

Escola La Plana (Vila-seca)

TORTOSA

Escola Remolins (Tortosa)

Institut-Escola Daniel Mangrané (Tortosa)

Escola Consol Ferré (Amposta)

QUÈ CAL FER PER SUMAR-S’HI?

Ser un centre educatiu disposat a realitzar un projecte educatiu que afavoreixi aprenentatges significatius i competencials per a tot l’alumnat que hi participi en col·laboració amb el Museu d’Alcover o el Museu de Tortosa.

Es tracta de desenvolupar un projecte d’investigació realitzat per l’alumnat i orientat pels docents amb l’estreta col·laboració del museu.

Posa’t en contacte amb el teu CRP o envia un correu a hola@jornadesapropat.cat

QUÈ S’OFEREIX ALS CENTRES QUE HI PARTICIPEN?

FORMACIÓ DOCENT
Per adquirir coneixements i eines innovadores per desenvolupar projectes interdisciplinaris
que ajudin a millorar les pràctiques pedagògiques. 30 hores de formació reconeguda pel Departament.

SESSIÓ D’INSPIRACIÓ
En la fase inicial una sessió d’inspiració preparada pel personal dels museus i unes orientacions per a la
planificació, la realització i avaluació del projecte.

SEGUIMENT I ASSESSORAMENT
En les fases de desenvolupament i comunicació es realitzaran dues sessions de seguiment i assessorament personalitzat quan sigui necessari.

QUINS SÓN ELS COMPROMISOS DELS CENTRES PARTICIPANTS?

FASE DE CONEIXEMENT i PLANIFICACIÓ
S’iniciarà amb una jornada formativa el
mes de novembre al museu escollit.

FASE DE DESENVOLUPAMENT
Es desenvoluparà el projecte amb
l’alumnat i es rebrà orientació didàctica
per part dels CRP i formadors i una
orientació tècnica per part dels museus.

FASE DE COMUNICACIÓ
Es comunicarà el procés i els resultats del
projecte en una jornada al mes de maig.

AVALUACIÓ
Utilitzant la documentació i evidències
recollides durant el procés

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt