PROJECTES aproPA’T 

QUÈ SÓN ELS PROJECTES APROPA’T?

Els projectes aproPA’T són projectes col·laboratius entre els centres educatius i museus per convertir el patrimoni cultural, el coneixement, el llenguatge museogràfic i els oficis que hi ha al voltant i dins de cada museu, en un món d’oportunitats per generar contextos d’aprenentatge innovadors que estimulin el treball competencial i dotin de sentit i autenticitat els projectes que realitza l’alumnat.

• Parteixen d’un repte, problema o pregunta estimulant i desafiant vinculada als museus, com una forma de fomentar el desig d’aprendre per part de l’alumnat.

• Provoquen la col·laboració i una investigació sostinguda per trobar respostes i solucions als reptes o preguntes plantejades.

• Cerquen que l’alumnat es familiaritzi amb les formes de fer i el llenguatge dels professionals dels museus.

• Hi ha un contacte sostingut i sostenible amb personal dels museus, amb CRPs i els assessors.

• Es fa una crítica i revisió del procés i del resultat.

• Es realitza un producte públic de qualitat que es comunica a la comunitat.

FASES D’UN PROJECTE APROPA’T

FASE 1: planificació

SESSIÓ INSPIRADORA

És una trobada entre totes les persones i institucions que participen en el desenvolupament del projecte: centres educatius, museu, centre de recursos pedagògics, coordinació i assessorament del projecte. És la primera trobada que ens serveix per conèixe’ns, formar-nos, intercanviar experiències i obrir la mirada davant del patrimoni.

MOMENT 0

És el moment previ a la definició del projecte i que ens serveix per presentar el tema a l’alumnat.  Cal que els docents decideixin quines estratègies utilitzaran per tal que els alumnes facin explícit el que saben o imaginen sobre el tema i com es recolliran aquestes idees per tal que ens serveixi per contrastar les opinicions de cadascú.

Després d’una primera sessió és important retornar a l’alumnat de forma organitzada les seves opinions (trobant semblances,
controvèrsies, possibilitat d’associar-les…) amb l’objectiu de definir l’objectiu de la recerca.

PLANIFICACIÓ

Un cop tinguem definit l’objectiu de la recerca que farem, és important posar per escrit una primera planificació del projecte. Cal tenir la flexibilitat suficient per refer, ampliar o reduir el pla de treball si cal.

En el moment de fer la planificació, és important realitzar-la juntament amb els professionsals del museu pels coneixements, recursos, experts, oportunitats i contextos d’aprenentatge que poden aportar al projecte.

En funció del moment en el que es trobi el grup d’alumnes, se’ls prodrà fer més o menys partíceps de la planificació. El que sí que cal, és tenir en compte els objectius dels alumnes de cara al projecte.

PROJECTES PILOT 2020-2021

Durant el curs 2020-2021 es van seleccionar 6 centres educatius per desenvolupar un projecte pilot vinculat amb el Museu d’Alcover o el Museu de Tortosa amb el suport i l’assessorament del nostre equip de formació i els Centres de Recursos Pedagògics del territori. A continuació trobareu els pòsters i vídeos d’aquests projectes.

Escola La Plana (Vila-seca)

Els objectes canvien amb el pas del temps?

Educació infantil

Escola La Plana (Vila-seca)

La història d’una nina.

Educació infantil (P3-P4)

Escola La Plana (Vila-seca)

Com es podia escoltar música abans?

Educació infantil (P5)

Escola El Bosc (Mont-ral)

Reconeixem el nostre entorn fent xarxa.

Educació primària

Institut Fonts del Glorieta (Alcover)

S’han trencat els estereotips de gènere?

1r ESO

Institut Fonts del Glorieta (Alcover)

Manipulant el patrimoni

1r ESO

Escola Remolins (Tortosa)

Guia per un dia

6è educació primària

Reportatge del Canal 21 Ebre

I-E Daniel Mangrané (Tortosa)

Retirada o reinterpretació?

3r ESO

Escola Consol Ferré (Amposta)

Els ullals de Baltasar

Comunitat de grans (3r any)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt