SESSIÓ INSPIRADORA 

Les sessions inspiradores són un punt clau dels projectes aproPA’T. Són sessions en les que participen el docents i els professionals del Museu que participaran en el projecte.

Ens serveixen per afavorir el coneixement mutu que propiciï una relació fluida entre les dues parts.

També és el moment per inspirar-nos amb el patrimoni i trobar interessos comuns que ens permetin començar a construir un vincle i estirar nous fils de treball per desenvolupar un projecte col·laboratiu.

EDICIONS ANTERIORS

Des del 2016, el programa aproPA’T realitza jornades que ens serveixen per reflexionar quina ha de ser la relació entre els museus i els centres educatius.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt